بازگشایی شارستان رضوی

19 خرداد 1397

#شارستان_رضوی
قبل از شروع اجرای طرح، خیابان های موجود منتهی به #حرم_مطهر امام رضا (ع) از لحاظ دسترسی به یکدیگر دارای نارسایی های جدی بوده است. مطابق طرح تفضیلی مصوب حلقه مبدل که نقش اصلی آن فرایندگذار از حیات شهری به مرکز قدسی است در حدفاصل سطح یک و دو قرار گرفته است و پیرامون حلقه مبدل #شارستان_رضوی کاربری هایی با هدف بهره وری مناسب از ظرفیت های محیطی برای پاسخگویی
به نیازهای زائران برنامه ریزی شده است.
#شارستان_رضوی علاوه بر اتصال خیابان های شعاعی منتهی به حرم مطهر به یکدیگر نقش عمده ای در کاهش بار ترافیکی محدوده دارد که موارد ذیل از آن جمله است:
▫️تامین دسترسی مناسب از بافت محدوده به #حرم_مطهر
▫️تنظیم ارتباط و دسترسی مناسب شهر با بافت پیرامون
#حرم_مطهر
▫️تبدیل حرکتهای سریع به آرام در محدوده طرح
▫️تبدیل حرکت وسایل حمل ونقل شخصی به عمومی
▫️ایجاد پروژه هایی با کاربری های مرتبط برای ایجاد رفاه هرچه بیشتر زائرین و مجاورین

photo_2017-10-12_08-08-17.jpg

 

اطلاعات تماس:
برج تجاری اقامتی آراد ، مشهد ، حرم مطهر رضوی ، خیابان شیرازی ، شیرازی 5
قراردادها و فروش : سازمان فروش : مشهد حرم مطهر به سمت چهارراه شهدا ، بین ایت الله شیرازی 9 و 11
تلفن تماس: 05138184