رفتار مصرف کننده در مراکز#تجاری_مدرن

19 خرداد 1397

رزیابی تفکر و عملکرد مصرف کننده در جوامع مختلف با توجه به تمایزها
و عادات فرهنگی هر جامعه در این حوزه، از اهمیت خاصی برخوردار است.
رفتار مصرف کننده می تواند به عنوان زیرشاخه ای از تعامل پویای انسان معاصر با محیط پیرامون تعریف شود و در مورد کاوی مراکز تجاری، این ارتباط از جنس تبادل اطلاعات بین طرفین است.
به عبارتی رفتار مصرف کننده در شناخت از محیط یک مرکز #تجاری به عنوان یک مجموعه ارگانیک و زنده،تحت تاثیر عواملی همچون فضاهای روانی و ادبیات جاری در محیط شکل می گیرد.
یک مجموعه زنده و ارگانیک می تواند فضایی شاد توأمان با احترام به حقوق مصرف کننده، فضایی آرامش بخش و موقر، فضایی پر هیجان و انباشته از فرصت های مختلف برای ادراک تجربه های جدید و خاطره انگیز و بسیاری تعاریف دیگر را در دل خود داشته باشد که همانا همه از درون هویت برند یک مرکز تجاری بیرون آمده و در حوزه های مختلف، همچون فضاهای بصری، حوزه های اجرایی، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات و روابط عمومی و ... برجسته و شفاف شده و موجب ایجاد تصویر ذهنی متناسب و در شأن یک مرکز تجاری مدرن می شوند.

اطلاعات تماس:
برج تجاری اقامتی آراد ، مشهد ، حرم مطهر رضوی ، خیابان شیرازی ، شیرازی 5
قراردادها و فروش : سازمان فروش : مشهد حرم مطهر به سمت چهارراه شهدا ، بین ایت الله شیرازی 9 و 11
تلفن تماس: 05138184