طبقه اول

این طبقه با 61 واحد تجاری با حضور برند های معتبر پوشاک و سوغات شرایط مناسبی از خرید را برای زائرین و مسافرین علی بن موسی الرضا (ع) ایجاد نموده است.

+1.jpg

اطلاعات تماس:
برج تجاری اقامتی آراد ، مشهد ، حرم مطهر رضوی ، خیابان شیرازی ، شیرازی 5
قراردادها و فروش : سازمان فروش : مشهد حرم مطهر به سمت چهارراه شهدا ، بین ایت الله شیرازی 9 و 11
تلفن تماس: 05138184