طبقه همکف

این طبقه با 76 واحد تجاری و بهترین دسترسی که شامل چهار ورودی اصلی می باشد فضایی مناسب برای خریداران و مخاطبین خود ایجاد کرده است. 

G new

اطلاعات تماس:
برج تجاری اقامتی آراد ، مشهد ، حرم مطهر رضوی ، خیابان شیرازی ، شیرازی 5
قراردادها و فروش : سازمان فروش : مشهد حرم مطهر به سمت چهارراه شهدا ، بین ایت الله شیرازی 9 و 11
تلفن تماس: 05138184