در این بخش با زیر بنای 13000 متر مربع در 4 طبقه شامل 300واحد تجاری با تنوع متراژ 12 تا 2200 متری است كه دسترسی به آنها از طریق چندین آسانسور و پله‌برقی صورت می‌گیرد. در یکی از طبقات این بخش نیز هایپر مارکت بزرگ مجتمع و مجموعه فودکورت آراد قرار خواهد گرفت.

– طبقه همکف  

– طبقه منفی یک

– طبقه منفی دو

– طبقه اول